ŁUBNO

Prywatna strona miejscowości  

 

 

  ŁUBNO k/Dynowa                         

 

 

                                       

 

              ~~ powiat: rzeszowski  ~~ województwo:podkarpackie                                   

                                         

STOWARZYSZENIE

 

 

* O wiosce

* Różne, dziwne?

* Opowiadania:

   - kino objazdowe

   - z pamiętnika         

   - takie wierszyki

   - zabawa ludowa

   - dożynki     

   - zwyczaje świąteczne

 

* O ludziach

* Z kronik

* Linki

*ARCHIWUM

* GALERIA-zdjęcia

* Moja  KLASA i Ja

_______________________

 

KAMERA NA ŻYWO

Dynów - rynek

 

  _______________________

 

BIP Dynów Gmina Wiejska

_______________________

 

Mamy książki o Łubnie

_______________________

 

 

W ostatnich dniach czerwca 2012r. została wydana książka pt. "ŁUBNO  - MOJA MAŁA OJCZYZNA"  autorstwa Anny Lorenz.

               Anna Lorenz – urodzona 23 lipca 1984 r. w Rzeszowie. Wczesne dzieciństwo spędziła w rodzinnej wiosce Łubno. W 1989 r. wraz z rodzicami zamieszkała w pobliskiej Błażowej, gdzie ukończyła Liceum Ogólnokształcące im. św. Jadwigi Królowej. Absolwentka Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

alorenz@poczta.onet.pl

  tel. 787977925

_______________________

 

SZPAK

SZPAK- ptak o czarnym metalizującym zielenią i fioletem ubarwieniem pierza. Pióra są nakrapiane białymi plamkami, których u samic jest więcej. Występuje w Europie, Azji, Ameryce Północnej. Szpaki żywią się małymi bezkręgowcami i owocami - czereśnie, wiśnie, truskawki. Samica składa od 4 do 6 jaj. Jaja wysiaduje samica i samiec przez dwa tygodnie, a następnie wspólnie karmią pisklęta

______________

 

KOS SAMIEC

Samiec jednolicie, błyszcząco czarny z żółtym dziobem, starsze osobniki mają dziób pomarańczowy. Wokół oka ma nagą żółtą obrączkę.

Samica oliwkowobrązowa z niewyraźnymi plamkami na spodzie i rozjaśnieniem na podgardlu, dziób brązowy. Istnieją także rzadkie białe kosy (Leucyzm)./../ Populacje miejskie są prawie wszystkożerne, w zimie chętnie korzystają z karmników. Chętnie jedzą kawałeczki chleba grubo smarowane smalcem oraz bezkręgowce, zwłaszcza dżdżownice, ślimaki i owady, które wygrzebuje ze ściółki, opadłych liści lub trawy, czereśnie, truskawki, czerwona porzeczka .

 

Cześć materiałow ze strony

http://pl.wikipedia.org/

 

_______________________

 

 

Nr konta:

32 9093 00072001 0020 7027 0001
 

_______________________

 

 

_______________________

 

 

 

           Dzisiaj jest:

 

 powrót - STRONA GŁÓWNA

  Gmina Wiejska Dynów

Koło Gospodyń Wiejskich

Stowarzyszenie "Dolina Łubienki"

 

 

STOWARZYSZENIE "DOLINA ŁUBIENKI"

 

 

k/DYNOWA ~~ woj. podkarpackie ~~ pow. rzeszowski

 

 _______________________________________________

 

ZARZĄD  STOWARZYSZENIA "DOLINA ŁUBIENKI"

 

                                                             Prezes  -  Ryszard Sieńko   
    

                                                        Zastępca   -  Maria Bielec   
                                                        Sekretarz  - Iwona Jabłońska  Gierula  
                                                        Skarbnik   -  Elżbieta Błaszkowska   
                                             Członek zarządu  -  Małgorzata Sieńko

 


Dane KRS: STOWARZYSZENIE
STOWARZYSZENIE "DOLINA ŁUBIENKI"

180487650

Nazwa:

Forma prawna:

Data rejestracji:

Firma aktywna:

STOWARZYSZENIE "DOLINA ŁUBIENKI"

STOWARZYSZENIE

2009-09-23

tak

Ulica:

Kod:

Miasto:

Gmina:

Powiat:

Województwo:

169A

36-065

ŁUBNO

DYNÓW

RZESZOWSKI

PODKARPACKIE

Telefon:

Fax:

Email:

WWW:

(b/d)

(b/d)

(b/d)

(b/d)

NIP:

REGON:

KRS:

(b/d)

180487650

0000337727

Forma reprezentacji:

Zarząd:

DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE

MAŁGORZATA SIEŃKO, CZŁONEK ZARZĄDU
ELŻBIETA BŁASZKOWSKA,
SKARBNIK
IWONA JABŁOŃSKA-GIERULA,
SEKRETARZ
MARIA BIELEC,
WICEPREZES ZARZĄDU
RYSZARD SIEŃKO,
PREZES ZARZĄDU

 

 

Stowarzyszenie "Dolina Łubienki"  - zostało zarejestrowane w sądzie, wpisem do rejestru, dnia 23.09.2009r.   

Działalność rozpoczęło 15.01.2010r. i liczy 31 członków.       
 

Pierwsze spotkanie zarządu odbyło się 12.02.2010r. na którym m.in. przygotowano założenia do planu pracy na rok 2010.    
 

Główne założenia planu pracy na 2010r. 

     
 1. Złożenie wniosku do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o dofinansowanie wydawnictwa folderu pt. ,,Owady motyle i trzmiele w ekosystemie podkarpacia".   
 2. Organizowanie  spotkań z ciekawymi ludźmi.
 3. Organizowanie okolicznościowych zabaw,  pikników, imprezy rodzinnych i młodzieżowych. 
 4. Obchody świąt państwowych.  
 5. Imprezy (spotkania świąteczne, andrzejki, mikołajki).
 6. Organizowanie imprez sportowych (turnieje dla dzieci , młodzieży i dorosłych).

 7 Inne uroczystości, zależnie od zapotrzebowania i okoliczności.

 

STOWARZYSZENIE ZORGANIZOWAŁO W NASZEJ MIEJSCOWOŚCI SZEREG CIEKAWYCH ZAJĘĆ:
 

1. ZAJĘCIA SPORTOWE DLA KOBIET (AEROBIK) wtorek i czwartek o godz 19 w sali gimnastycznej
2. ZAJĘCIA Z RĘKODZIEŁA DLA RODZIN (szydełkowanie, wyszywanie...) środa i piątek o godz 18 w Domu Ludowym
3. ZAJĘCIA SPORTOWE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY (piłka siatkowa i nożna)

INFORMACJE OGŁASZANE SĄ NA BIEŻĄCO. ULOTKI Z ROZPISEM DOSTĘPNE W MIEJSCOWYCH SKLEPACH I TABLICACH OGŁOSZEŃ

Harmonogram projektu>>>

Informacja podana z "Nasza klasa

 

 

„Rekreacja i tradycja – integracja pokoleń”

 

        

 

                          Tenis stołowy w wykonaniu organizatorek                                   Efekt szydełkowania

 

 

 

 

Skrócona wersja sprawozdania

 

Załącznik nr 2 do protokołu

z Walnego Zebrania sprawozdawczego za rok 2010

 

Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia „Dolina Łubienki" w Łubnie przedstawione na Walnym Zebraniu sprawozdawczym w dniu 31.07.201lr.

 

I.     Stan organizacyjny:

Stowarzyszenie „Dolina Łubienki" liczy 31 członków zwyczajnych. Wszyscy członkowie to członkowie założyciele Stowarzyszenia. W okresie sprawozdawczym tj od 01.01.2010r do 31.12.2010 roku nie przybyło, ani też nie ubyło członków.

II.    Działalność organizacyjna:

W roku sprawozdawczym odbyło się 5 posiedzeń Zarządu oraz 7 innych zebrań/spotkań, w różnych składach osobowych, zależnych od potrzeb organizacyjnych dla omówienia spraw związanych z realizacją zadań. W okresie sprawozdawczym nie nastąpiły zmiany w składzie Zarządu.   

III. Działalność statutowa:

Stowarzyszenie „Dolina Łubienki" zostało powołane i działa w celu:

-promocji i rozwoju obszarów wiejskich,

-organizowania wszelkich form edukacji oraz zagospodarowania czasu wolnego dla dzieci, młodzieży osób dorosłych i   osób niepełnosprawnych,

-promocji zdrowia i zdrowego stylu życia,

-wspierania przedsiębiorczości i rozwoju gospodarczego wsi, tworzenie nowych miejsc pracy,

-propagowania i podejmowania działań na rzecz ekologii i ochrony środowiska,

-mobilizowania ludności do aktywnego udziału w procesach rozwoju regionu,

-inicjowania, opracowywania, konsultowania, aktualizacji i współdziałania w zakresie przygotowywania projektów związanych z realizacją programów rozwoju obszarów wiejskich,

Takie zapisy w Statucie naszego Stowarzyszenia dały nam podstawę do działania.

W okresie sprawozdawczym Stowarzyszenie zrealizowało trzy projekty związane z problematyką opisaną powyżej.

 

Pierwszy projekt

 

pt. Rekreacja i tradycja -integracja pokoleń" - realizowany był w okresie maj -wrzesień 2010r. Koordynatorem tego projektu z ramienia Stowarzyszenia była kol. Małgorzata Sieńko. Projekt podzielony był na konkretne zajęcia tematyczne, które prowadziły zatrudnione przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje i umiejętności.

1.zajęcia sportowe dla kobiet - uczestniczyły w nich dziewczęta i kobiety z naszej miejscowości oraz sołectw ościennych,

2.zajęcia sportowe dla rodzin - uczestniczyła w nich młodzież i dzieci,

3.zajęcia „rękodzieło dla rodzin" - prowadzone były przez członkinie naszego Stowarzyszenia. Uczestniczyły w nich dziewczęta i kobiety, które miały możliwość zapoznania się z trudną sztuką haftu, szydełkowania, robienia gobelinów, biżuterii,

4.zajęcia „zabawa z papierem"  również rozbudziły zainteresowanie kobiet i dziewcząt w tworzeniu kompozycji wykonanych z papieru, włóczki oraz zapoznania się z sztuką orgiami. Wystawa tych prac wykonanych na zajęciach budziła podziw osób oglądających tę wystawę w czasie pikniku „Pożegnanie wakacji",

5.Dzień Dziecka i Matki na sportowo - ponad l00 osób (rodziców z dziećmi) wzięło udział w zabawie na trasie mini maratonu oraz w różnego rodzaju atrakcjach sportowo-terenowych,

6.zajęcia muzyczne - dla dzieci i młodzieży, która poznawała zasady gry na instrumentach (gitarze),

7.zajęcia gastronomiczne- połączone z wymianą doświadczeń i przepisów gastronomicznych pomiędzy różnymi pokoleniami gospodyń, wzbudziły spore zainteresowanie zarówno młodszych jak i starszych uczestników,

8.Spotkanie seniorów „Dzień wesołego Staruszka" - zaprosiliśmy osoby starsze, często samotne, na ciekawą imprezę z udziałem kapeli „Dynowianie",

9.rozgrywki sportowe - o Puchar Sołtysa - były to prawie całodniowe zawody w kilku różnych dyscyplinach sportowych, w różnych grupach wiekowych zakończone wręczeniem nagród i pucharów.

10.piknik „Pożegnanie wakacji" - impreza kończąca projekt dla szerokiej rzeszy mieszkańców naszej miejscowości i okolicy. Atrakcje pikniku to koncerty: śpiewaczki operowej z Śląska, orkiestry dętej z Dynowa, degustacje ciast, zwiedzanie wystaw prac wykonanych w ramach projektu, konkursy dla dzieci i dorosłych, park zabawowy dla dzieci.

W projekcie tym udział wzięło około 200 rodzin miejscowości Łubno i sołectw ościennych.

Całkowity koszt finansowy to kwota: 26 228,09 zł Z tego środki z PPWOW 26 200,00 zł wkład niefinansowy.

 

Drugi projekt,

 

 to wydanie albumu „Łubno - motyle i trzmiele doliny łubienki".

Projekt, na który złożyliśmy aplikację do konkursu organizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie,

0 wartości: 29 999,00 zl  współfinansowany był przez WFOŚ i GW w kwocie 20 000,00 zł, oraz dofinansowany przez Gminę Dynów: w wysokości 9 999,00zł. Jest to publikacja książkowa, pięknie wydana, z kolorowymi zdjęciami, gdzie głównym motywem jest piękno przyrody w dolinie, w której żyjemy. Tu gdzie jest nasza wieś. Piękno to pokazane jest poprzez pryzmat barw jakimi mienią się motyle i przez pracę, ciężką i złożoną, którą wykonują trzmiele aby pozyskać miód-ten cudowny leczniczy wytwór, który jest synonimem szczęścia i rozkoszy.

Podziękowaniem za bezinteresowną, społeczną pracę tych osób, oraz poniesione koszty finansowe (np. wyjazdów, różnego rodzaju drobnych opłat ) były pojedyncze egzemplarze albumu.

 

 Trzeci projekt

 

to projekt szkoleniowy, który finansowany był przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej nosił tytuł

 „ Wiedza pierwszym krokiem do sukcesu".

Celem projektu było wzmocnienie naszego Stowarzyszenia oraz innych organizacji działających na terenie gminy Dynów, poprzez przeprowadzenie szkoleń warsztatowych oraz utworzenie punktu informacyjnego.

Projekt podzielony był na następujące szkolenia:

- szkolenia warsztatowe - planowanie strategiczne działalności organizacji,

- szkolenie warsztatowe -planowanie projektów organizacji,

- szkolenie - pisanie i realizacja projektów,

- szkolenie warsztatowe - księgowość i prawo w organizacjach,

- szkolenie warsztatowe -partnerstwo -współpraca w organizacjach pozarządowych /NGO,

- szkolenie warsztatowe - dlaczego warto być wolontariuszem,

- wyjazd studyjny - szlakami dobrych praktyk NGO, 'organizacji pozarządowych,

- doradztwo - temat: księgowość i prawo w organizacjach pozarządowych,

- oraz na zakończenie projektu odbyło się seminarium nt,,Organizacja pozarządowa w ekonomi społecznej "

Wartość całkowita tego projektu to kwota: 42 387,74 zł

Z tego: udział finansowy PO FIO - 32 604,00zł co stanowi 89,38% -jego wartości udział niefinansowy Stowarzyszenia „Dolina Łubienki" - 4 238,74 zł

Partnerem w realizacji projektu była Gminna Biblioteka Publiczna w Dynowie z siedzibą w Bachórzu.

Osoby biorące udział w szkoleniach wyposażone zostały w materiały szkoleniowe i piśmiennicze. W trakcie szkoleń uczestnicy otrzymywali posiłki (obiad, kawa, herbata, ciastko, napoje).

W całym projekcie - łącznie w różnych szkoleniach, doradztwie oraz w wyjeździe studyjnym i w seminarium - udział wzięło ponad 60 osób,

Szczególnym zainteresowaniem cieszyły się zajęcia dla wolontariuszy (ludzi młodych), którym bardzo takie warsztatowe zajęcia się podobały, oraz wyjazd studyjny -szlakami dobrych praktyk .

W ramach tego wyjazdu grupa ta odwiedziła, podobne do naszego, Stowarzyszenie Miłośników Wsi Rogi -w Rogach k. Krosna. Mieliśmy możność zobaczenia występu zespołu obrzędowego (takiego ludowego teatru), zwiedziliśmy izbę pamięci, siedzibę Stowarzyszenia, miejscową szkołę podstawową i gimnazjum, a także spotkaliśmy się z przedstawicielami stowarzyszenia.

Odwiedziliśmy również miejscowość Czerteż k.Sanoka, gdzie zapoznaliśmy się z możliwościami dotyczącymi pozyskiwania środków na renowację zabytkowych obiektów w Czerteży. Kolejnym celem tego wyjazdu była Bircza i działające tam Stowarzyszenie-spółdzielnia socjalna „Krępak".

Projekt trwał od sierpnia do grudnia 2010r.

 

Z realizacji programów pozostał nam sprzęt techniczny, który był wykorzystywany w trakcie trwania realizacji projektów. A jest go niemało: komoda, meble biurowe - szafki-regały, biurko, kuchnia gazowa z butla PB, stoły ogrodowe 3szt, sprzęt elektroniczny: duży magnetofon-odtwarzacz, komputer z monitorem, drukarka, materiały biurowe, przenośny duży kosz na śmiecie, łącznie wartość zakupowa tego sprzętu sięga kwoty blisko - 8 000,00zł

Z środków do realizacji tych projektów zostały zakupione materiały budowlane do remontu pomieszczeń w Domu Ludowym, w pomieszczeniach tych realizowana była część projektów -wartość tych materiałów to kwota ok.

4 500,00zł. Wartością jednak największą jest moim zdaniem to, że nieduża grupa ludzi była w stanie zrealizować wiele ciekawych, społecznie potrzebnych pomysłów, których odbiór społeczny jest bardzo pozytywny.

Stowarzyszenie podejmować będzie działania w kierunku pozyskania środków na realizację tego typu projektów oraz aplikować po środki zewnętrzne -pomocowe na realizację takich zadań.

Członkowie naszego Stowarzyszenia nie tylko działają w organizacji, wielu z nas równie skutecznie zajmuje się społeczną działalnością w innych jeszcze, czy to organizacjach, czy ruchach społecznych, np. rada gminy, OSP, rada parafialna, związki rolnicze. A przecież w większości to zwykli ludzie, którzy codziennie pracują na utrzymanie swoich rodzin w firmach, swoich gospodarstwach. Znajdują czas aby pomagać innym, aby dobrze służyć swojej miejscowości i gminie. Wam wszystkim jeszcze raz z całego serca dziękuję.

 

Stowarzyszenie „Dolina Łubienki" jest bardzo młodym Stowarzyszeniem, działamy zaledwie od niecałych dwóch lat -praktycznie od roku 2010. Brak jest bazy materialne, własnej siedziby a także doświadczeń - zarówno organizacyjnych jak i merytorycznych. Na co dzień większość z nas zajmuje się zupełnie czym innym, sądzę jednak, że zapał do pracy, te zdobywane z trudem doświadczenia i sukcesy -może na razie drobne ,dadzą w przyszłości plon jeszcze większy.

Dziękuję.

Prezes Stowarzyszenia"Dolina Łubienki"

Ryszard Sieńko

 

Skrócona wersja sprawozdania

 

Łubno 31.07.2011r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________

Miejscowości w Polsce i wzmianki o nazwie   ŁUBNO   oraz ich położenie:

http://www.mapa.szukacz.pl/

Nazwa miasta

N

E

Województwo

 

Łubno Nowe

50°54'

20°23'

świętokrzyskie

Łubno Nowe
wioska, woj. świętokrzyskie, pow. Kielecki, gmina Piekoszów, 280 osób
(x=597524, y=337190, E=ok.20°23', N=ok.50°54')

ŁUBNO

54°08' 

17°16' 

pomorskie 

Łubno
wioska, woj. pomorskie, pow. bytowski, gmina Kołczygłowy, 200 osób, kod 77-206
(x=384251, y=700329, E=ok.17°14', N=ok.54°09')

ŁUBNO

49°48' 

22°11' 

podkarpackie 

Łubno
wioska, woj. podkarpackie, pow. rzeszowski, gmina Dynów, 1300 osób
(x=727737, y=220140, E=ok.22°10', N=ok.49°49')

ŁUBNO

52°11' 

19°06' 

łódzkie 

Łubno
wioska, woj. łódzkie, pow. łęczycki, gmina Daszyna, 350 osób
(x=505731, y=479622, E=ok.19°05', N=ok.52°11')

ŁUBNO

52°02' 

20°21' 

 mazowieckie

Łubno
wioska, woj. mazowieckie, pow. żyrardowski, gmina Wiskitki, 250 osób
(x=593307, y=464390, E=ok.20°22', N=ok.52°02')

ŁUBNO

51°43' 

23°00' 

 lubelskie

Łubno
wioska, woj. lubelskie, pow. parczewski, gmina Jabłoń, 130 osób
(x=776850, y=436291, E=ok.23°00', N=ok.51°44')

ŁUBNO SZLACHECKIE

49°41' 

21°34' 

podkarpackie 

Łubno Szlacheckie

wioska, woj. podkarpackie, pow. jasielski, gmina Tarnowiec, 440 osób
(x=684808, y=203369, E=ok.21°34', N=ok.49°41'