ŁUBNO

Prywatna strona miejscowości  

 

 

  ŁUBNO k/Dynowa                         

 

 

                                       

 

              ~~ powiat: rzeszowski  ~~ województwo:podkarpackie                                   

                                         

Z KRONIK

 

 

_______________________

 

KAMERA NA ŻYWO

Dynów - rynek

 

  _______________________

 

BIP Dynów Gmina Wiejska

_______________________

 

Mamy książki o Łubnie

_______________________

 

 

W ostatnich dniach czerwca 2012r. została wydana książka pt. "ŁUBNO  - MOJA MAŁA OJCZYZNA"  autorstwa Anny Lorenz.

               Anna Lorenz – urodzona 23 lipca 1984 r. w Rzeszowie. Wczesne dzieciństwo spędziła w rodzinnej wiosce Łubno. W 1989 r. wraz z rodzicami zamieszkała w pobliskiej Błażowej, gdzie ukończyła Liceum Ogólnokształcące im. św. Jadwigi Królowej. Absolwentka Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

alorenz@poczta.onet.pl

  tel. 787977925

_______________________

 

SZPAK

SZPAK- ptak o czarnym metalizującym zielenią i fioletem ubarwieniem pierza. Pióra są nakrapiane białymi plamkami, których u samic jest więcej. Występuje w Europie, Azji, Ameryce Północnej. Szpaki żywią się małymi bezkręgowcami i owocami - czereśnie, wiśnie, truskawki. Samica składa od 4 do 6 jaj. Jaja wysiaduje samica i samiec przez dwa tygodnie, a następnie wspólnie karmią pisklęta

______________

 

KOS SAMIEC

Samiec jednolicie, błyszcząco czarny z żółtym dziobem, starsze osobniki mają dziób pomarańczowy. Wokół oka ma nagą żółtą obrączkę.

Samica oliwkowobrązowa z niewyraźnymi plamkami na spodzie i rozjaśnieniem na podgardlu, dziób brązowy. Istnieją także rzadkie białe kosy (Leucyzm)./../ Populacje miejskie są prawie wszystkożerne, w zimie chętnie korzystają z karmników. Chętnie jedzą kawałeczki chleba grubo smarowane smalcem oraz bezkręgowce, zwłaszcza dżdżownice, ślimaki i owady, które wygrzebuje ze ściółki, opadłych liści lub trawy, czereśnie, truskawki, czerwona porzeczka .

 

Cześć materiałow ze strony

http://pl.wikipedia.org/

 

_______________________

 

 

Nr konta:

32 9093 00072001 0020 7027 0001
 

_______________________

 

 

_______________________

 

 

 

           Dzisiaj jest:

 

 powrót - STRONA GŁÓWNA

  Gmina Wiejska Dynów

Koło Gospodyń Wiejskich

Stowarzyszenie "Dolina Łubienki"

 

 

Z ŁUBIEŃSKICH KRONIK

 

Parafia Rzymsko - Katolicka

w Łubnie

 

           Wieś Łubno vel Łubna koło Dynowa pod koniec XVI wieku była zamieszkiwana przez ludność polską, wyznania rzymsko-katolickiego i ruską, wyznania schizmatyckiego. Wieś ta, jak wiele innych okolicznych, należała do Andrzeja Wapowskiego kasztelana przemyskiego, który zginął tragicznie z zadanej mu rany przez Samuela Zborowskiego.

W tamtych czasach na ziemiach polskich, szerzył się ruch unijny. Pionierem tego ruchu w okolicach Dynowa była Katarzyna Wapowska, wdowa po w/w  Andrzeju Wapowskim. Ona to wykupywała w swych dobrach cerkwie i zamieniała na kościoły obrządku rzymsko-katolickiego. /..../

 

...Dnia 11 lutego 1593 r. /3 lata przed Unią na Synodzie Brzeskim biskup przemyski Goślicki, dokonał w Dynowie uroczystej erekcji nowych kościołów w Izdebkach, Hłudnie, Bachórzu, Łubnie i Warze, przemianowanych z cerkwi schizmatyckich i oddał je do użytku wiernych. Tak powstaje pierwsza placówka katolicyzmu i polskości w Łubnie.

 

Przemianowany z cerkwi kościół w Łubnie, otrzymuje przy nominacji tytuł św. Jana Chrzciciela. Jest parafialny i zostaje przyłączony do prepozytury kościoła szpitalnego w Dynowie. Ks. kapelan szpitalny w Dynowie ma opiekować się kościołem w Łubnie i mieszkać przy kościele łubieńskim jako proboszcz. Dopiero od reform józefińskich w r. 1780, po skasowaniu szpitala dynowskiego, kościół w Łubnie stał się samodzielnym a Łubno samodzielną parafią.

           Liczba katolików w Łubnie początkowa była bardzo mała. /.../ W roku 1745 było 50 katolików obowiązanych do spowiedzi i Komunii Wielkanocnej , a w r. 1755 - 240. /.../

Według życzeń fundatorki Wapowskiej, kapłan obsługujący parafię Łubno ma tak żyć, "aby jak najczęściej Mszę św. miewał, a w dnie świąteczne obowiązkowo Msza św. być musi i to o ile możliwie śpiewana. W dni świąteczne, oprócz mszy śpiewanej, mają być odprawiane jutrznie, nieszpory i inne nabożeństwa. W poniedziałek należy odprawić Mszę św. za fundatorów,  a we środę i piątek - o nawrócenie Rusi". /.../

 

Poświęcenie kościoła odbyło się 5 czerwca 1670 r.

 

- 1 -

1. wg Kroniki Kościoła Rzymsko - Katolickiego w Łubnie

 

Duszpasterstwo ówczesnej parafii

 

           Jak wynika z protokołów powizytacyjnych ówczesnych biskupów, życie religijne w Łubnie jest dość zaniedbane. Kościół poświęcony został dopiero 5 czerwca 1670 roku. Wizytacja biskupa Piaseckiego podaje, że ówczesny pleban Ks. Bogacki Szymon musiał się zająć gruntowną odbudową podupadłego ze starości kościoła, czego dokonał przy pomocy ofiarnych ludzi. /..../

 

/....Wizytacja bpa Sierakowskiego w roku 1745 przedstawia kościół łubieński już nie jako wymagający naprawy, lecz odbudowy. Na duże trudności musiała się natknąć sprawa odbudowy, skoro przy następnej wizytacji w roku 1755 musi się bp Sierakowski ograniczyć do wyrażenia żalu, że kośćiół, znajduje się w opłakanym stanie i nie ma nikogo, kto by się zajął jego losem. /.../

 

/...O dalszych dziejach parafii niewiele jest wiadomo. Dopiero od roku 1874, gdy proboszczem jest ks. Szczxygieł, zaczynają pojawiać się pewne wiadomości. Zaczerpnięto je w większej części od Józefa Fuksy, organisty w Łubnie, który opowiadał co słyszał i widział. Wiadomości te uzupełnione zostały później i oparte na zapiskach znalezionych w księgach parafialnych przez 1 syna i brata organisty, którzy byli kapłanami , a mianowicie przez księży Andrzeja i Adama Fuksę.

         W roku 1874 - 1882 pracował w Łubnie ks.Wojciech Szczygieł. Z Łubna poszedł do Jodłówki Tuchowskiej, a stamtąd przyszedł do Łubna ks. Wojciech Nowak. Było to w roku 1882.

 

- 2 -

1. wg Kroniki Kościoła Rzymsko - Katolickiego w Łubnie

 

 

Duszpasterze w Łubnie od roku 1784.

           

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

 

 Ks. Szpiliński Jan                     

 Ks. Głowiński Jakub              

 Ks. Wojnarski Jakub               

 Ks. Trojnarski Jan                   

 Ks. Szczęchowicz Benedykt   

 Ks. Janusz Józef                       

 Ks. Palch Edward                  

 Ks. Wojciechowski Walenty   

 Ks. Samocki Jan                      

 Ks. Szczygieł Wojciech            

 Ks. Nowak Wojciech               

 Ks. Bauer Franciszek              

 Ks. Czayka Wawrzyniec         

 Ks. Kędzierski Marcin             

 Ks. Walenia Tomasz               

 Ks. Szetela Władysław           

 Ks. Kuczkowski Józef            

 Ks. Twardzicki Franciszek    

 Ks. Habrat Kazimierz              

 Ks. Majkowski Wojciech        

 Ks. Solecki Adolf                      

 Ks. Waiss Jan                          

 Ks. Dulniawka Bronisław      

 Ks. Birecki Kazimierz             

 

 - 1784r.

 - 1795 r.

 - 1805 r.

 - 1814 r.

 - 1817-1836 r.

 - 1836-1865 r.

 - 1864-1865 r.

 - 1865-1874 r.

 - 1874 r.

 - 1874 -1881 r.

 - 1881-1896r.

 - 1896r.

 - 1896-1932r.

 - 1917-1918 r.

 - 1918-1919 r.

 - 1920 r.

 - 1932 r.

 - 1933-1936 r.

 - 1936 r.

 - 1936-1941 r.

 - 1940-1941 r.

 - 1941 r.

 - 1941-1959 r.

 - 1959-1994 r.  (zmarł 1.04.2013r.)

 

           

      W roku 1974 mieszkał jeszcze Ks.Birecki Szczepan (85 lat), były proboszcz z Dytmarowa i dziekan prudnicki  w diecezji opolskiej. W Łubnie mieszkał od 1965 r. jako emeryt i był stryjem Ks.Bireckiego Kazimierza.

 

        Trzecim był Ks. Adam Fuksa (78 lat) emeryt, tutejszy rodak, mieszkający  od 1965 r. we własnym domu

niedaleko od  kościoła, były proboszcz z Zagórza k/Sanoka.

 

25 Ks.Siry Franciszek  - 1994-2007    (zmarł 10.07.2007r.)
26 Ks.Borkowski Stanisław  - 2007

 

 3 -

1. wg Kroniki Kościoła Rzymsko - Katolickiego w Łubnie

 

 

 

Z satelity - widok na centrum wioski    

                   

 

    Po lewej, u dołu - zabudowa dawnego PGR-u                                       ze strony www.mapy.zumi.pl

       

                              

         

Miejscowości w Polsce i wzmianki o nazwie   ŁUBNO   oraz ich położenie:

Nazwa miejscowości

N

E

Województwo

 

Łubno Nowe

50°54'

20°23'

świętokrzyskie

Łubno Nowe wioska, woj. świętokrzyskie, pow. Kielecki, gmina  Piekoszów,280 osób(x=597524,y=337190,E=ok.20°23',N=ok.50°54')

ŁUBNO

54°08' 

17°16' 

pomorskie 

Łubno wioska, woj. pomorskie, pow. bytowski, gmina Kołczygłowy, 200 osób,kod 77-206(x=384251,y=700329,E=ok.17°14', N=ok.54°09')

ŁUBNO

49°48'

22°11'

podkarpackie 

Łubno wioska, woj. podkarpackie, pow. rzeszowski, gmina Dynów, 1300 osób (x=727737, y=220140, E=ok.22°10', N=ok.49°49')

ŁUBNO

52°11' 

19°06' 

łódzkie 

Łubno wioska,woj. łódzkie,pow. łęczycki, gmina  Daszyna, 350 osób (x=505731, y=479622, E=ok.19°05', N=ok.52°11')

ŁUBNO

52°02' 

20°21' 

 mazowieckie

Łubno wioska,woj. mazowieckie, pow. żyrardowski, gmina Wiskitki, 250 osób (x=593307,y=464390,E=ok.20°22',N=ok.52°02')

ŁUBNO

51°43' 

23°00' 

 lubelskie

Łubno wioska, woj. lubelskie, pow. parczewski, gmina Jabłoń, 130 osób  x=776850,y=436291,E=ok.23°00', N=ok.51°44')

ŁUBNO SZLACHECKIE

49°41' 

21°34' 

podkarpackie 

Łubno Szlacheckie wioska, woj. podkarp.,pow. jasielski,gmina Tarnowiec, 440 osób (x=684808,y=203369, E=ok.21°34', N=ok.49°41'

 Mapa ze strony: http://www.mapa.szukacz.pl/

                                                                      

                               

Telefony Alarmowe w Polsce

                    Z telefonu stacjonarnego:

999: Pogotowie
998: Straż Pożarna
997: Policja

               112  - ogólny numer alarmowy